Informacja o wycofaniu papierowych znaków opłaty sądowej z dniem 1 lipca 2018r.