I Wydział Cywilny

Przewodniczący Wydziału

Funkcję tę sprawuje Prezes Sądu Rejonowego Karolina Barańska

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kierownik Sekretariatu

Funkcję tę sprawuje Pani Katarzyna Miłaszewicz

  • pok. 413
  • tel. (0-15) 688-25-15 (16) [kontakt za pośrednictwem BOI]
  • fax: (0-15) 688-27-07
  • e-mail: wcywilny@tarnobrzeg.sr.gov.pl
  • sekretariat jest czynny:
    • poniedziałek  8:00 - 18:00
    • wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Sekretariat udziela informacji stronom / pełnomocnikom w sytuacji gdy informacji nie można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ZAKRES SPRAW:

W wydziale cywilnym rozpatrywane są sprawy z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego.

W trybie procesowym, w szczególności sprawy o:

1. prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu nie przewyższa siedemdziesięciu pięciu tysięcy złotych; 2. naruszenie posiadania; 3. opróżnienie lokalu mieszkalnego; 4. opróżnienie lokalu użytkowego; 5. wydanie nieruchomości; 6. zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji; 7. pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności; 8. unieważnienie aktu notarialnego; 9. uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym ; 10. roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem; 11. ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego;   W postępowaniu nieprocesowym, w szczególności sprawy o:   1. rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego; 2. stwierdzenie nabycia spadku; 3. dział spadku; 4. podział majątku wspólnego; 5. zasiedzenie; 6. ustanowienie drogi koniecznej; 7. zniesienie współwłasności; 8. rozgraniczenie; 9. uznanie za zmarłego; 10. stwierdzenie zgonu;   W postępowaniu egzekucyjnym rozpoznawane są w szczególności sprawy:   1. w przedmiocie nadzoru Sądu z urzędu nad komornikiem; 2. w przedmiocie egzekucji sądowej; 3. o nadanie klauzuli wykonalności; 4. o zwolnienie od kosztów sądowych; 5. ze skargi na czynności komornika; 6. o wyłączenie sędziego; 7. o wyjawienie majątku; 8. w przedmiocie egzekucji z nieruchomości; przez zarząd tymczasowy; przez sprzedaż przedsiębiorstwa; przez sprzedaż gospodarstwa rolnego; 9. o wyznaczenie organu egzekucyjnego; 10. o wyznaczenie kuratora dla dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym; 11. o zwolnienie od obowiązku uiszczenia kosztów notarialnych i w sprawach w postępowaniu wieczystoksięgowym; 12. skargi na odmowę dokonania przez notariusza czynności cywilnoprawnej.
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-11-16 23:35
Wytworzył: admin
Publikacja w dniu: 2018-03-15 10:52
Opublikował: adminsr
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 19 938