Wykaz sędziów i referendarzy sądowych

 

I Wydział Cywilny

1. PSR Karolina Barańska*

2. SSR Magdalena Ciach

3. SSR Izabela Grzych-Turbak

4. SSR Ewa Pokutycka

5. Ref. Sąd. Anna Gołębiowska

II Wydział Karny

6. SSR Tamara Flasza - Latosińska

7. SSR Jacek Morzycki

8. SSR Maciej Olechowski

9. SSR Marek Wójcik

10. SSR Stanisław Zych

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

11. SSR Marek Bajak 

12. SSR Ziemowit Czech

13. SSR Anna Kiliańska

14. SSR Grażyna Zachariasz - Kozioł

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

15. V-ce PSR Edyta Kociubowska

V Wydział Gospodarczy

16. SSR Andrzej Ciach

17. SSR Michał Dudzic

18. SSR Waldemar Wawer

VI Wydział Ksiąg Wieczystych

19. SSR Marian Mazur

20. Ref. Sąd. Iwona Dybus-Grosicka

21. Ref. Sąd. Iwona Wiśniewska

 

*) kolorem niebieskim oznaczono przewodniczącego danego wydziału