Strona główna

SĄD REJONOWY W TARNOBRZEGU

ul. Sienkiewicza 27
39-400 Tarnobrzeg

NIP: 867 - 11 - 67 - 949

Regon: 000324470

tel.: (0-15) 688-25-00      
fax. (0-15) 822-99-67 - Uwaga! Dotychczasowy numer faksu: (015) 688-27-12 chwilowo pozostaje niedostępny.

e-mail: sekretariat@tarnobrzeg.sr.gov.pl


KOMUNIKAT !!!

Ograniczenie w dostępie do budynku sądu rejonowego w Tarnobrzegu!

W związku z zagrożeniem epidemicznym wirusem COVID-19 (koronawirus) oraz w celu zapobiegania i przeciwdziałania zarażeniu wprowadzone zostały ograniczenia w możliwości uczestniczenia w zaplanowanych rozprawach i posiedzeniach oraz wizytach w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu (zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu nr 51/2020 - obowiązuje od 1 czerwca 2020r.) - ze zmianą wynikającą z zarządzenia Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu nr 81/2020 - obowiązuje od 21 października 2020r.)

 

Od 21 października 2020r. w budynku Sądu:

1. Obowiązuje zakaz wstępu osób innych niż wezwane do udziału w posiedzeniu (rozprawie) lub wskazujących inną niezbędną potrzebę.

2. Na posiedzenie (rozprawę) należy stawić się maksymalnie 15 minut przed wskazaną na wezwaniu (zawiadomieniu) godziną. Osoby przybyłe wcześniej zobowiązane będą oczekiwać na wejście przed budynkiem sądu. Potrzeby osób starszych i o ograniczonej sprawności ruchowej należy wcześniej zgłaszać pracownikom ochrony.

3. Obowiązuje zakaz poruszania się w strefach budynku nie związanych bezpośrednio z czynnościami, z powodu których wynikło stawiennictwo.

4. Obowiązuje nakaz niezwłocznego opuszczenia budynku po zakończeniu swojego udziału w rozprawie lub posiedzeniu.

5. Każdy interesant w Punkcie Kontroli zobowiązany jest poddać się procedurze pomiaru temperatury ciała. Osobom z temperaturą 37,5°C i wyższą może zostać odmówiony wstęp do budynku. Sprawdzeniu podlega wykonanie dezynfekcji rąk oraz posiadanie zasłony ust i nosa.

6. Interesanci obsługiwani są wyłącznie przez Biuro Obsługi Interesanta.

7. Punkt Informacyjny Monitora Sądowego i Gospodarczego przyjmuje interesantów pojedynczo, w godzinach urzędowania Sądu*.

8. Obsługa interesantów w Biurze Podawczym Ksiąg Wieczystych odbywa się pojedynczo w godzinach: 8.00-13:30*.

9. Obsługa interesantów w Kasie Sądu Rejonowego odbywa się z zachowaniem odstępu w godzinach: 7:30-14:30*.

*Uwaga!

Z dniem 06 listopada 2020r. zawiesza się do odwołania:

  1. przyjmowanie interesantów przez Biuro Podawcze, z zaleceniem składania pism i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego, elektronicznie, lub za pośrednictwem "Skrzynki podawczej na korespondencje" zlokalizowanej przy wejściu głównym do budynku Sądu,

  2. przyjmowanie interesantów przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych oraz Punkt KRS i Monitora Sądowego i Gospodarczego, na rzecz obsługi telefonicznej bądź elektronicznej, obsługa interesantów w Biurze Podawczym Ksiąg Wieczystych odbywa się wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz w drodze pisemnej, przeglądanie akt ksiąg wieczystych odbywa się w Czytelni Akt po wcześniejszym uzgodnieniu z sekretariatem Wydziału Ksiąg Wieczystych, co najmniej z 1-dniowym wyprzedzeniem. Nr tel.: 15 688-25-13, mail: wkw@tarnobrzeg.sr.gov.pl

  3. badania lekarskie zaplanowane na potrzeby IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych tut. Sądu, z wyjątkiem spraw pilnych - ostateczną decyzję podejmuje Przewodniczący Wydziału.

Z dniem 09 listopada 2020r. zawiesza się do odwołania bezpośrednią obsługę interesantów w Kasie Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu.

 

Osoby wezwane do Sądu zdradzające objawy infekcji układu oddechowego oraz z gorączką proszone są o powstrzymanie się z przybyciem do Sądu oraz o telefoniczny/e-mailowy kontakt z Wydziałem, w celu wskazania, w jakiej sprawie i w jakim charakterze zostały wezwane. Powyższe może być podstawą do ewentualnego usprawiedliwienia nieobecności.

Informujemy, iż istnieje możliwość kierowania korespondencji do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu poprzez umieszczenie zaklejonej koperty z przesyłką w Skrzynce Podawczej Sadu Rejonowego w Tarnobrzegu*

W celu zapewnienia profesjonalnej obsługi stron postępowań sądowych, pełnomocników (obrońców), prokuratorów oraz pozostałych osób związanych z prowadzonymi postępowaniami uprzejmie informujemy, że czas oczekiwania na połączenie telefoniczne z pracownikiem BOI może zostać wydłużony z uwagi na bezpośrednią obsługę interesantów w budynku Sądu.

 


Aktualności

2021-03-31
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - w formie dostępnej 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - zgodny z wzorem
2021-03-30
Zarządzenie Nr 37 / 21 Prezesa Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu z dnia 30 marca 2021r.
2021-03-25
Zarządzenie Nr 33/21 Prezesa Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu z dnia 25.03.2021r. 
2021-02-09
Informujemy, że Zarządzeniem nr 12 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu z dnia 9 lutego 2021r. ustalone zostało, że:


dzień 4 czerwca 2021r. (piątek) będzie dniem…
2021-02-04
Informujemy, iż Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dotowany ze środków unijnych projekt pn. "Wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym".…
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-09-12 20:34
Wytworzył: admin
Publikacja w dniu: 2021-02-04 11:19
Opublikował: adminsr
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 1 637 511