Strona główna

SĄD REJONOWY W TARNOBRZEGU

ul. Sienkiewicza 27
39-400 Tarnobrzeg

NIP: 867 - 11 - 67 - 949

Regon: 000324470

tel.: (0-15) 688-25-00      
fax. (0-15) 688-27-12

e-mail: sekretariat@tarnobrzeg.sr.gov.pl

 

KOMUNIKAT !!!

OGRANICZENIE W DOSTĘPIE DO BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W TARNOBRZEGU

1. W związku  z zagrożeniem epidemicznym wirusem  COVID-19 (koronawirus) oraz w celu  zapobiegania i przeciwdziałania  zarażeniu wprowadzone zostały ograniczenia w możliwości uczestniczenia w zaplanowanych rozprawach i posiedzeniach oraz wizytach w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu (zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu nr 26/2020).

2. Od dnia 13 marca 2020r. do dnia 31 marca 2020r. zostają ODWOŁANE wszystkie rozprawy i posiedzenia jawne za wyjątkiem spraw pilnych. Decyzję o konieczności odbycia posiedzeń podejmuje sędzia referent. Wstrzymane zostało także wyznaczanie terminów rozpraw i posiedzeń na miesiąc KWIECIEŃ 2020r. poza sprawami pilnymi. ODWOŁANE zostały także wyznaczone na ten miesiąc rozprawy i posiedzenia z udziałem osób trzecich, za wyjątkiem spraw pilnych.

3. W zakładce ODWOŁANE WOKANDY na bieżąco publikowane są sygnatury spraw zdjętych z wokandy.

4. Z dniem 18 marca 2020r. wstrzymuje się wysyłkę wszelkich pism sądowych, z którymi związane są środki odwoławcze i bieg innych terminów procesowych (sądowych), z wyłączeniem spraw pilnych, egzekucyjnych i wieczystoksięgowych, jak też wstrzymuje się przekazywanie akt spraw wraz ze środkami odwoławczymi sądowi odwoławczemu, poza sprawami pilnymi.

5. Wstrzymuje się do odwołania osobiste przyjmowanie interesantów przez Biuro Obsługi Interesanta, Biuro Podawcze, Kasę Sądu Rejonowego, Monitor Sądowy i Gospodarczy, Biuro Podawcze i Centralną Ewidencję Ksiąg Wieczystych. Od dnia 19 marca 2020r. Biuro Obsługi Interesanta oraz Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego urzędują (telefonicznie i mailowo) w godzinach: w poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 16:00, w pozostałe powszednie dni tygodnia od godz. 7:30 do 15:30.

6. Czytelnia Akt będzie dostępna dla osób po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu przeglądania akt.

7. Informacje o sprawach możliwe są do uzyskania pod numerami telefonów BOI oraz Wydziałów jak też za pośrednictwem Portalu Informacyjnego (informacje w aktualnościach jak też w zakładkach dostępnych po lewej).

8. Osoby wezwane do Sądu, których rozpraw i posiedzeń nie odwołano, zdradzające objawy infekcji układu oddechowego oraz z gorączką proszone są o powstrzymanie się z przybyciem do Sądu oraz o telefoniczny/e-mailowy kontakt z Wydziałem, w celu wskazania, w jakiej sprawie i w jakim charakterze zostały wezwane.
Powyższe może być podstawą do ewentualnego usprawiedliwienia nieobecności.

9. Wprowadzone zostały ograniczenia w funkcjonowaniu Kuratorskiej Służby Sądowej.

10. Ograniczeniu funkcjonowania podlegają także działające w obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu kancelarie komornicze. Wstrzymany zostaje kontakt bezpośredni interesantów z pracownikami kancelarii komorniczych na okres od dnia 13 marca 2020r. do 31 marca 2020r.  z zachowaniem możliwości kontantu telefonicznego lub mailowego.

 

 

W celu zapewnienia profesjonalnej obsługi stron postępowań sądowych, pełnomocników (obrońców), prokuratorów oraz pozostałych osób związanych z prowadzonymi postępowaniami uprzejmie informujemy, że czas oczekiwania na połączenie telefoniczne z pracownikiem BOI może zostać wydłużony z uwagi na bezpośrednią obsługę interesantów w budynku Sądu.


Aktualności

2020-03-13
Informujemy, że z dniem 13 marca 2020r. do 31 marca 2020r. wstrzymane zostały osobiste przyjęcia interesantów w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych oraz w Punkcie Informacyjnym…
2020-03-13
 

INFORMACJA SĄDU REJONOWEGO W TARNOBRZEGU

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARD-CoV-2

Kasa Sądów będzie nieczynna od 16 do 31 marca 2020 r.

Wpłat na…
2020-03-12
Zarządzenie nr 26 / 2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu z dnia 12.03.2020r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych środków zapewniających bezpieczeństwo w budynku Sądu w…
2020-03-12
Informuje się, że wszystkie rozprawy i posiedzenia wyznaczone w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu na dzień 13 marca 2020r. zostały odwołane w związku z sytuacją epidemiologiczną w…
2020-03-12

Komunikat Kierownictwa Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu

 

w ramach działań zapobiegawczych niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się w Polsce Koronawirusa (COVID- 19) uprzejmie…
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-09-12 20:34
Wytworzył: admin
Publikacja w dniu: 2020-04-01 14:07
Opublikował: adminsr
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 1 598 628