Strona główna

SĄD REJONOWY W TARNOBRZEGU

ul. Sienkiewicza 27
39-400 Tarnobrzeg

NIP: 867 - 11 - 67 - 949

Regon: 000324470

tel.: (0-15) 688-25-00      
fax. (0-15) 822-99-67 - Uwaga! Dotychczasowy numer faksu: (015) 688-27-12 chwilowo pozostaje niedostępny.

e-mail: sekretariat@tarnobrzeg.sr.gov.pl


KOMUNIKAT !!!

Ograniczenie w dostępie do budynku sądu rejonowego w Tarnobrzegu!

W związku z zagrożeniem epidemicznym wirusem COVID-19 (koronawirus) oraz w celu zapobiegania i przeciwdziałania zarażeniu wprowadzone zostały ograniczenia w możliwości uczestniczenia w zaplanowanych rozprawach i posiedzeniach oraz wizytach w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu (zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu nr 51/2020 - obowiązuje od 1 czerwca 2020r.) - ze zmianą wynikającą z zarządzenia Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu nr 81/2020 - obowiązuje od 21 października 2020r.)

 

Od 21 października 2020r. w budynku Sądu:

1. Obowiązuje zakaz wstępu osób innych niż wezwane do udziału w posiedzeniu (rozprawie) lub wskazujących inną niezbędną potrzebę.

2. Na posiedzenie (rozprawę) należy stawić się maksymalnie 15 minut przed wskazaną na wezwaniu (zawiadomieniu) godziną. Osoby przybyłe wcześniej zobowiązane będą oczekiwać na wejście przed budynkiem sądu. Potrzeby osób starszych i o ograniczonej sprawności ruchowej należy wcześniej zgłaszać pracownikom ochrony.

3. Obowiązuje zakaz poruszania się w strefach budynku nie związanych bezpośrednio z czynnościami, z powodu których wynikło stawiennictwo.

4. Obowiązuje nakaz niezwłocznego opuszczenia budynku po zakończeniu swojego udziału w rozprawie lub posiedzeniu.

5. Każdy interesant w Punkcie Kontroli zobowiązany jest poddać się procedurze pomiaru temperatury ciała. Osobom z temperaturą 37,5°C i wyższą może zostać odmówiony wstęp do budynku. Sprawdzeniu podlega wykonanie dezynfekcji rąk oraz posiadanie zasłony ust i nosa.

6. Interesanci obsługiwani są wyłącznie przez Biuro Obsługi Interesanta.

7. Punkt Informacyjny Monitora Sądowego i Gospodarczego przyjmuje interesantów pojedynczo, w godzinach urzędowania Sądu*.

8. Obsługa interesantów w Biurze Podawczym Ksiąg Wieczystych odbywa się pojedynczo w godzinach: 8.00-13:30*.

9. Obsługa interesantów w Kasie Sądu Rejonowego odbywa się z zachowaniem odstępu w godzinach: 7:30-14:30*.

*Uwaga!

Z dniem 06 listopada 2020r. zawiesza się do odwołania:

  1. przyjmowanie interesantów przez Biuro Podawcze, z zaleceniem składania pism i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego, elektronicznie, lub za pośrednictwem "Skrzynki podawczej na korespondencje" zlokalizowanej przy wejściu głównym do budynku Sądu,

  2. przyjmowanie interesantów przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych oraz Punkt KRS i Monitora Sądowego i Gospodarczego, na rzecz obsługi telefonicznej bądź elektronicznej, obsługa interesantów w Biurze Podawczym Ksiąg Wieczystych odbywa się wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz w drodze pisemnej, przeglądanie akt ksiąg wieczystych odbywa się w Czytelni Akt po wcześniejszym uzgodnieniu z sekretariatem Wydziału Ksiąg Wieczystych, co najmniej z 1-dniowym wyprzedzeniem. Nr tel.: 15 688-25-13, mail: wkw@tarnobrzeg.sr.gov.pl

  3. badania lekarskie zaplanowane na potrzeby IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych tut. Sądu, z wyjątkiem spraw pilnych - ostateczną decyzję podejmuje Przewodniczący Wydziału.

Z dniem 09 listopada 2020r. zawiesza się do odwołania bezpośrednią obsługę interesantów w Kasie Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu.

 

Osoby wezwane do Sądu zdradzające objawy infekcji układu oddechowego oraz z gorączką proszone są o powstrzymanie się z przybyciem do Sądu oraz o telefoniczny/e-mailowy kontakt z Wydziałem, w celu wskazania, w jakiej sprawie i w jakim charakterze zostały wezwane. Powyższe może być podstawą do ewentualnego usprawiedliwienia nieobecności.

Informujemy, iż istnieje możliwość kierowania korespondencji do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu poprzez umieszczenie zaklejonej koperty z przesyłką w Skrzynce Podawczej Sadu Rejonowego w Tarnobrzegu*

W celu zapewnienia profesjonalnej obsługi stron postępowań sądowych, pełnomocników (obrońców), prokuratorów oraz pozostałych osób związanych z prowadzonymi postępowaniami uprzejmie informujemy, że czas oczekiwania na połączenie telefoniczne z pracownikiem BOI może zostać wydłużony z uwagi na bezpośrednią obsługę interesantów w budynku Sądu.

 


Aktualności

2020-05-21
Informujemy, iż w związku z Zarządzeniem nr 47 Prezesa Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu z dnia 21.05.2020r.  obowiązują nowe procedury mające na celu ochronę zdrowia i życia…
2020-05-20
Zgodnie z Zarządzeniem nr 45 Prezesa Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu z dnia 19maja 2020r. odwołane zostały terminy rozpraw oraz posiedzeń jawnych (z obecnością osób trzecich)…
2020-05-15
Zgodnie z zarządzeniem nr 44/2020 Prezesa Sądu Rejonowego z dnia 15 maja 2020r. przedłużone zostają ograniczenia w funkcjonowaniu kancelarii komorniczych działających w obszarze…
2020-02-18
Informujemy, że na podstawie zarządzenia nr 17 Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu z dnia 17 lutego 2020r. zmianie ulegają godziny przyjmowania interesantów Biura Podawczego…
2019-11-04
Informujemy, iż wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych dla Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu. Stanowisko to pełnić będzie Pani Agata Janiszewska - Skowron.

Kontakt e-mail:…
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-09-12 20:34
Wytworzył: admin
Publikacja w dniu: 2021-02-04 11:19
Opublikował: adminsr
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 1 637 571