Skip to main content

E-SĄD

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (e-sąd)

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2010r. dostępny jest nowy tryb cywilnego postępowania sądowego -  Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (art. 505 ze zn. 28 do art. 505 ze zn. 37 KPC)  w ramach którego istnieje możliwość złożenia pozwu w postępowaniu upominawczym (gdy sprawa dotyczy roszczenia pieniężnego).

Postępowanie upominawcze to tryb procedury cywilnej umożliwiający szybkie uzyskanie nakazu zapłaty (po uprawomocnieniu się mającego moc równoprawną mocy wyroku sądowego), gdy dług nie budzi większych wątpliwości i dokumentują go np. faktury, rachunki. Procedura upominawcza obliczona jest na to, że pozwany z reguły jest winien, i jeśli roszczenie nie budzi wyraźnych wątpliwości, sąd wydaje nakaz zapłaty żądanej kwoty. Następnie wysyła go pozwanemu z pouczeniem, że ma w ciągu dwóch tygodni uregulować dług albo wnieść do sądu sprzeciw. W razie złożenia sprzeciwu sprawa toczy się normalnie, tzn. powód musi wykazać zasadność swego żądania.

Nowa - elektroniczna procedura ma oczywiście charakter dobrowolny, nadal istnieje tradycyjne postępowanie „papierowe”, a o wyborze decyduje wszczynający sprawę, czyli powód. Przed założeniem sprawy sądowej w ramach elektronicznego postępowania upominawczego wymagana jest rejestracja na stronie internetowej e - sądu.  Akta sprawy w e-sądzie mają formę elektroniczną. Pozew składany jest na elektronicznym formularzu dostępny na stronie e - sądu (za pośrednictwem internetu), nie jest wymagane załączanie dowodów (faktur, rachunków), lecz jedynie ich opisanie. W razie uwzględnienia powództwa przeciwnik procesowy - pozwany dostaje nakaz zapłaty w formie papierowej, z pouczeniem o możliwości odwołania i kluczem, dzięki któremu może je złożyć elektronicznie (ale może też klasycznie). Jeśli skorzysta z Internetu, dalej cała sprawa będzie się toczyć elektronicznie.

Szczegóły dotyczące nowego trybu postępowania upominawczego oraz realizacja procedury dostępne są pod adresem:

www.e-sad.gov.pl

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył: admin1
Publikacja w dniu:
Opublikował: adminsr
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 13 820