V Wydział Gospodarczy

Przewodniczący Wydziału

Funkcję tę sprawuje Sędzia Andrzej Ciach

 

Kierownik Sekretariatu

Funkcję tę sprawuje Pani Iwona Madetko

 • pok. 104, 105
 • tel. (0-15) 688-26-96 lub (0-15) 688-26-97
 • e-mail:   wgospodarczy@tarnobrzeg.sr.gov.pl
 • sekretariat jest czynny:
  • poniedziałek  8:00 - 16:00
  • wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Sekretariat udziela informacji stronom / pełnomocnikom w sytuacji gdy informacji nie można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta


Sprawy Upadłościowe

 • pok. 104
 • tel. (0-15) 688-26-96
 • fax: UWAGA!  dawny numer faxu: 15 688-27-13 został zlikwidowany, w razie potrzeby wysłania faxu należy korzystać z numeru faxu Oddziału Administracyjnego (15 822-99-67)
 • e-mail:   upadlosci@tarnobrzeg.sr.gov.pl
 • sekretariat jest czynny:
  • poniedziałek  8:00 - 16:00
  • wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Sekretariat udziela informacji stronom / pełnomocnikom w sytuacji gdy informacji nie można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ZAKRES SPRAW:

V Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu rozpoznaje sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami, w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 75.000 zł, w tym sprawy rozpoznawane w postępowaniu nakazowym i upominawczym (sprawy gospodarcze).
Są to między innymi :
 • roszczenia z umowy sprzedaży;
 • roszczenia związane z umowami o świadczenie usług (dzieło, zlecenie, nienazwane);
 • roszczenia z umowy o przewóz i spedycję;
 • roszczenia związane z rękojmią i gwarancją;
 • roszczenia dotyczące prac projektowych;
 • roszczenia o roboty budowlane i inwestycyjne;
 • roszczenia z umowy rachunku bankowego;
 • spory na tle ubezpieczeń majątkowych;
 • roszczenia z umowy agencyjnej i umów nienazwanych podobnych do agencyjnych;
 • o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności;
 • o opróżnienie lokalu użytkowego;
 
Sprawami gospodarczymi są również sprawy:
 • ze stosunku spółki oraz dotyczące roszczeń, o których mowa w art. 291-300 i art. 479-490 ustawy z dnia 15 września 2000 r.- Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.);
 • przeciwko przedsiębiorcom o zaniechanie naruszania środowiska i przywrócenie do stanu poprzedniego lub o naprawienie szkody z tym związanej oraz zakazanie albo ograniczenie działalności zagrażającej środowisku;
 • między organami przedsiębiorstwa państwowego;
 • między przedsiębiorstwem państwowym lub jego organami a jego organem założycielskim lub organem sprawującym nadzór;
 • z zakresu postępowania o poprawie gospodarki przedsiębiorstwa państwowego oraz jego upadłości;
 • z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego;
 • o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym, którymi są orzeczenia sądu gospodarczego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu albo ugoda zawarta przed tym sądem;
 • inne przekazane przez odrębne przepisy;
 
W Wydziale funkcjonuje punkt przyjmowania ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego . Można też uzyskać odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podmiotów figurujących w tym rejestrze (Oddział Centralnej Informacji KRS ).

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2012-03-23 09:03
Wytworzył: adminsr
Publikacja w dniu: 2023-09-14 09:27
Opublikował: adminsr
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 57 226