Kuratorska Służba Sądowa

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych (tzw. kuratorzy dla dorosłych)

 

Kierownik Zespołu: Dorota Kucharzyk

Siedziba Zespołu:

Budynek Sądów i Prokuratur w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39 - 400 Tarnobrzeg

I piętro, pokój nr 124

tel.  (0-15) 688 25 58 (Kierownik Zespołu)

tel. / fax. (0-15) 688 27 06

e-mail: kuratorkarny@tarnobrzeg.sr.gov.pl

Dyżury:

(odbywają się w godzinach pracy Sądu - t.j. w poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 16.00 oraz od wtorku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30):

Mariusz Fundament - środa, piątekmariusz.fundament@tarnobrzeg.sr.gov.pl

Dorota Kucharzyk - poniedziałek, czwartek - dorota.kucharzyk@tarnobrzeg.sr.gov.pl

Gabriela Miczulis - wtorek, piątek -  gabriela.miczulis@tarnobrzeg.sr.gov.pl

Zofia Nowak - wtorek, piątek - zofia.nowak@tarnobrzeg.sr.gov.pl

Ewa Sapielak - poniedziałek, środa - ewa.sapielak@tarnobrzeg.sr.gov.pl

 


 

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

do wykonywania orzeczeń w sprawach nieletnich (tzw. Kuratorzy dla nieletnich)

 

Kierownik Zespołu: Anna Nowak

Siedziba zespołu:

Budynek Sądów i Prokuratur w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 27, 39 - 400 Tarnobrzeg

IV piętro, pokój nr 418, 417

tel. (0-15) 688 26 06 (Kierownik Zespołu)

tel. (0-15) 688 26 05

fax (0-15) 688 27 09

e-mail: kuratorrodzinny@tarnobrzeg.sr.gov.pl

Dyżury:

(odbywają się w godzinach pracy Sądu - tj. w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 16.00 oraz od wtorku do piątku od godz. 7.30 do 15.30):

Beata Góra - wtorek, piątek - beata.gora@tarnobrzeg.sr.gov.pl

Anna Nowak - poniedziałek, środa, czwartek - anna.nowak@tarnobrzeg.sr.gov.pl

Paweł Szczekocki - środa, piątek - pawel.szczekocki@tarnobrzeg.sr.gov.pl

Małgorzata Zimnicka - wtorek, czwartek- malgorzata.zimnicka@tarnobrzeg.sr.gov.pl

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ZAKRES SPRAW:

Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.
Kuratorami sądowymi są:
  1)  zawodowi kuratorzy sądowi, zwani  kuratorami zawodowymi,
  2)  społeczni kuratorzy sądowi, zwani  kuratorami społecznymi.
Kuratorzy sądowi wykonujący orzeczenia w sprawach karnych są kuratorami dla dorosłych, a wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich są kuratorami rodzinnymi.
 
Kuratorzy sądowi wykonują swoje zadania w środowisku podopiecznych, także na terenie zamkniętych zakładów i placówek ich pobytu, w szczególności na terenie zakładów karnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych, w szczególności:sprawują nadzory nad  nieletnimi,
  • sprawują dozory nad skazanymi,
  • nadzorują wykonywanie kary ograniczenia wolności,
  • nadzorują pracę kuratorów społecznych,
  • udzielają pomocy postpenitencjarnej osobom zwalnianym z zakładów karnych.

 

Ośrodek Kuratorski nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu

 

Kierownik Ośrodka Kuratorskiego: Anna Nowak

Siedziba Ośrodka: ul. 11 Listopada 8, 39-400 Tarnobrzeg

Tel. 502-435-528

e-mail: osrodekkuratorski@tarnobrzeg.sr.gov.pl

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2012-03-27 12:26
Wytworzył: adminsr
Publikacja w dniu: 2020-10-15 09:24
Opublikował: adminsr
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 19 072