I Wydział Cywilny

13 MARCA 2020r.

1. I Ns 25/20,

2. I Ns 23/20,

3. I Ns 28/20,

4. I Ns 31/20,

5. I Ns 34/20,

6. I Ns 33/20

7. I Ns 47/20

8. I C 764/19

9. I C 750/19

10. I Ns 52/20

16 MARCA 2020r.

1. I C 43/20 upr. - godz. 9:00 sala 111

2. I C 46/20 upr. - godz. 9:40 sala 111

3. I C 47/20 - godz. 10:30 sala 111

4. I C 60/20 upr. - godz. 11:30 sala 111

5. I Ns 614/19 - godz. 12:00 sala 111

6. I Ns 41/20 - godz. 13:30 sala 111

7. I Ns 45/20 - godz. 14:00 sala 111

---------------------------------------------------

8. I Ns 391/19 - godz. 10:30 sala 108

9. I Ns 92/19 - godz. 11:10 sala 108

17 MARCA 2020r.

1. I C 194/18 - godz. 9:30, sala 111

18 marca 2020r.

2. I C 1321/17 - godz. 9:00, sala 116

3. I Ns 323/18 - godz. 10:30, sala 116

4. I C 673/18 - godz. 12:00, sala 116

5. I C 381/19 upr. - godz. 13:00, sala 116

19 MARCA 2020r.

1. I Ns 12/16 - godz. 8:45, sala 116

2. I Co 318/18 - godz. 9:00, sala 116

3. I C 185/19 upr. - godz. 9:40, sala 116

4. I C 630/19 - godz. 10:00, sala 116

5. I C 562/19 - godz. 11:10, sala 116

6. I Ns 200/19 - godz. 11:40, sala 116

7. I Ns 492/18 - godz. 12:25, sala 116

8. I Ns 458/19 - godz. 12:25, sala 116

9. I Ns 148/19 - godz. 13:45, sala 116

10. I C 708/19 upr. - godz.14:00, sala 116

--------------------------------------------------

11. I C 1130/16 - godz. 8:45, sala 111
 
12. I C 1095/18 - godz. 9:00, sala 111
 
13. I Ns 603/19 - godz. 9:30, sala 111
 
14. I C 648/19 upr. - godz. 9:45, sala 111
 
15. I Ns 236/19 - godz. 10:15, sala 111
 
16. I C 798/19 - godz. 14:00, sala 111
 
17. I C 1124/18 - godz. 14:30, sala 111

UWAGA!

Rozprawy w sprawach o sygn.: I C 1130/16 (poz. 11) oraz I C 1124/18 (poz. 17) - odbędą się !

20 MARCA 2020r.

1. I Co 910/18 - godz. 9:00, sala 111

2. I Co 316/19 - godz. 9:40, sala 111

3. I Co 367/19 - godz. 10:20, sala 111

4. I Co 368/19 - godz. 10:50, sala 111

5. I Co 369/19 - godz. 11:20, sala 111

6. I Co 222/18 - godz. 12:00, sala 111

7. I Co 922/18 - godz. 12:40, sala 111

8. I Co 471/18 - godz. 13:20, sala 111

23 MARCA 2020r.

 1. I Ns 205/19
 2. I Ns 124/15
 3. IC 524/19
 4. INs 556/19
 5. I Ns 477/19
 6. IC 535/19
 7. I C 528/19
 8. IC 532/19
 9. IC 663/19
 10. I Cps 3/20
 11. I Ns 35/20
 12. I Ns 62/20
 13. I Ns 26/20
 14. I Ns 70/20
 15. I Ns 46/20
 16. I C 761/19
 17. I Ns 15/20
 18. I Ns 42/20
 19. I Ns 30/20

25 MARCA 2020r.

 1. I C 670/17
 2. I C 599/18
 3. I C 87/18
 4. IC 3/19
 5. IC4/19
 6. I C 2/19
 7. I C 561/18
 8. I Ns 518/18
 9. I C 952/17

26 MARCA 2020r.

 1. I Ns 574/19
 2. I C 704/19
 3. I Ns 581/19
 4. INs 417/19
 5. I C 670/19
 6. I Ns 285/19
 7. I C 88/19
 8. I C 785/19
 9. I C 557/19
 10. IC 48/19
 11. I Ns 534/19
 12. I Co 8/20
 13. I Ns 460/19
 14. I C 76/18
 15. IC 559/19
 16. I Ns 550/17
 17. I Ns 623/19
 18. IC 639/19
 19. I Ns 544/19
 20. IC 736/19

27 MARCA 2020r.

 1. I C 35/19
 2. I C 162/19
 3. I Ns 32/19

30 MARCA 2020r.

 1. I C 516/19
 2. I C 509/19
 3. I C 650/19
 4. I Ns 580/19
 5. I Ns 198/19
 6. I Co 681/19
 7. I Ns 605/19
 8. INs 445/19
 9. INs 215/19
 10. I Ns 475/18
 11. I Ns 499/19
 12. I C 12/20
 13. I Ns 36/20
 14. IC 42/20
 15. I Ns 49/20
 16. I C 13/20
 17. I C 7/20
 18. I Co 38/20

01 KWIETNIA 2020r.

 1. I Ns 617/19 - godz. 10:00
 2. I C 826/18 - godz. 10:30, sala 116
 3. I Ns 499/18 - godz. 13:00, sala 116
 4. I Ns 483/19 - godz. 14:00, sala 116

02 KWIETNIA 2020r.

 1. I Ns392/18 - godz. 9:00, sala 116
 2. I Ns 500/19 - godz. 9:15, sala 116
 3. I Cps 4/20 - godz. 9:30, sala 116
 4. I Ns 397/18 - godz. 10:00, sala 116
 5. I C 165/18 upr. - godz. 10:40, sala 116
 6. I C 159/18 - godz. 12:00, sala 116
 7. I C 891/17 - godz. 13:30, sala 116
 8. I Ns 13/18 - godz. 13:40, sala 116

03 KWIETNIA 2020r.

 1. I Co 412/19 - godz. 9:00, sala 111
 2. I Ns 86/20 - godz. 9:40, sala 111
 3. I Ns 85/20 - godz. 10:00, sala 111

06 KWIETNIA 2020r.

 1. I C 508/19 upr - godz. 9:10, sala 108
 2. I C 641/19 upr - godz. 11:00, sala 108
 3. I C 507/19 - godz. 11:30, sala 108
 4. I C 444/19 - godz. 12:00, sala 108
 5. I C 503/19 upr - godz. 12:30, sala 108

---------------------------------------------------

 1. I C 606/19 - godz. 9:00
 2. I C 740/19 upr - godz. 9:30
 3. I C 777/19 upr - godz. 10:30
 4. I C 759/19 upr - godz. 11:15
 5. I C 757/19 upr - godz. 12:00
 6. I C 797/19 upr - godz.12:30
 7. I Ns 48/20 - godz. 13:30
 8. I Ns 50/20 - godz. 14:00

07 KWIETNIA 2020r.

 1. I C 22/20 upr - godz. 9:00, sala 111
 2. I Ns 67/20 - godz. 9:30, sala 111
 3. I Ns 77/20 - godz. 10:00, sala 111
 4. I C 21/20 upr - godz. 11:00, sala 111
 5. I Ns 69/20 - godz. 11:30, sala 111
 6. I Ns 68/20 - godz. 12:00, sala 111
 7. I Ns 59/20 - godz. 12:30, sala 111
 8. I Ns 65/20 - godz. 13:00, sala 111
 9. I Ns 64/20 - godz. 13:30, sala 111
 10. I C 8/20 upr - godz. 14:00, sala 111

08 KWIETNIA 2020r.

 1. I Ns 364/19 - godz. 9:10, sala 111
 2. I C 644/19 upr - godz. 9:40, sala 111
 3. I Ns 562/19 - godz. 10:10, sala 111

---------------------------------------------------------

 1. I Ns 620/17 - godz. 9:00, sala 116
 2. I C 208/19 upr - godz. 10:30, sala 116
 3. I C 186/18 upr - godz. 12:00, sala 116

15 KWIETNIA 2020r.

 1. I C 1126/17 - godz. 9:00, sala 116
 2. I C 118/19 - godz. 11:00, sala 116
 3. I C 450/18 upr - godz. 11:30, sala 116
 4. I Ns 411/18 - godz. 12:00, sala 116
 5. I C 896/18 - godz. 12:20, sala 116
 6. I C 299/19 upr - godz. 13:00, sala 116
 7. I Ns 474/19 - godz. 13:20, sala 116
 8. I Cps 2/20 - godz. 13:30, sala

16 KWIETNIA 2020r.

 1. I Ns 82/20 - godz. 8:40, sala 116
 2. I C 589/19 - godz. 9:00, sala 116
 3. I C 958/18 - godz. 11:30, sala 116
 4. I Ns 250/19 - godz. 13:00, sala 116
 5. I C 616/19 upr - godz. 13:40, sala 116
 6. I C 881/17 - godz. 13:55, sala 116
 7. I Ns 624/19 - godz. 14:30, sala 116

17 KWIETNIA 2020r.

 1. I Co 54/20 - godz. 9:00, sala 111
 2. I Co 42/20 - godz. 9:40, sala 111

--------------------------------------------------------

 1. I Ns 523/19 - godz. 9:00, sala 115
 2. I Ns 258/19 - godz. 10:30, sala 115
 3. I C 220/19 - godz. 12:00, sala 115
 4. I C 229/19 - godz. 14:00, sala 115

20 KWIETNIA 2020r.

 1. I Ns 868/16 - godz. 9:10, sala 108
 2. I Ns 439/19 - godz. 12:00, sala 108
 3. I Ns 558/19 - godz. 13:00, sala 108
 4. I C 664/19 upr - godz. 13:30, sala 108

----------------------------------------------------------------

 1. I Ns 19/20 - godz. 9:10, sala 108
 2. I Ns 610/19 - godz. 10:00, sala 108
 3. I Ns 10/20 - godz. 10:30, sala 108
 4. I C 32/20 upr - godz. 11:00, sala 108
 5. I C 40/20 - godz. 12:00, sala 108
 6. I C 25/20 - godz. 12:40, sala 108 
 7. I Cps 5/20 - godz. 13:00, sala 108
 8. I Ns 60/20 - godz. 13:30, sala 108,
 9. I C 19/20 upr - godz. 14:00, sala 108

22 KWIETNIA 2020r.

 1. I C 946/18 - godz. 9:00, sala 116
 2. I C 626/19 upr - godz. 10:30, sala 116
 3. I C 976/18 - godz. 11:00, sala 116
 4. I C 271/19 upr - godz. 12:00, sala 116
 5. I C 739/17 upr - godz. 13:50, sala 116

24 KWIETNIA 2020r.

 1. I C 242/19 - godz. 9:00, sala 115
 2. I Co 477/19 - godz. 11:30, sala 115
 3. I C 54/19 - godz. 12:30, sala 115

27 KWIETNIA 2020r.

 1. I Ns 288/18 - godz. 9:00, sala 116
 2. I Ns 663/17 - godz. 10:00, sala 116

--------------------------------------------------------

 1. I Ns 338/19 - godz. 9:10, sala 108
 2. I C 865/17 upr - godz. 9:30, sala 108
 3. I Ns 61/15 - godz. 10:00, sala 108
 4. I C 698/19 upr - godz. 11:00, sala 108
 5. I Ns 541/19 - godz. 11:30, sala 108
 6. I C 778/19 upr - godz. 12:10, sala 108

28 KWIETNIA 2020r.

 1. I Ns 194/19 - godz. 10:30

29 KWIETNIA 2020r.

 1. I C 376/18 upr - godz. 9:00, sala 116
 2. I Ns 424/15 - godz. 10:00, sala 116
 3. I C 1319/17 - godz. 11:30, sala 116
 4. I Ns 487/19 - godz. 12:30, sala 116
 5. I Ns 259/19 - godz. 13:30, sala 116

30 KWIETNIA 2020r.

 1. I C 725/19 - godz. 9:00, sala 116
 2. I C 687/18 upr - godz. 9:30, sala 116
 3. I Ns 589/19 - godz. 9:50, sala 116
 4. I Ns 498/19 - godz. 10:05, sala 116
 5. I Ns 307/18 - godz. 10:45, sala 116
 6. I Ns 615/19 - godz. 11:45 sala 116
 7. I Ns 100/20 - godz. 12:00, sala 116
 8. I Ns 857/15 - godz. 12:20, sala 116

--------------------------------------------------------

 1. I Ns 554/19 - godz. 9:00, sala 111
 2. I Ns 536/19 - godz. 9:20, sala 111
 3. I Ns 569/19 - godz. 9:40, sala 111
 4. I Ns 568/19 upr - godz. 10:20, sala 111
 5. I Ns 681/19 upr - godz. 11:20, sala 111
 6. I Ns 858/18 upr - godz. 11:50, sala 111
 7. I Ns 570/19 - godz. 13:10, sala 111
 8. I Ns 289/19 - godz. 13:20, sala 111

 

Wykaz odwołanych rozpraw i posiedzeń wyznaczonych na miesiąc kwiecień 2020r.

 

W Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu zostały odwołane wszystkie rozprawy, posiedzenia jawne, posiedzenia przygotowawcze, oględziny i licytacje - wyznaczone na miesiąc kwiecień 2020r.

 

04 MAJA 2020r.

1. I C 754/19 -godz. 09:10 sala 108

2. I Ns 9/17 - godz. 10:00 sala 108

3. I C 672/19 upr. godz. 10:30 sala nr 108

4. I C 715/19 upr. godz. 11:00 sala 108

5. I C 687/19 upr. godz. 11:30 sala 108

6. I Co 860/19 godz. 12:00 sala 108

 

---------------------------------------------------------

 

1. I Ns 481/19 godz. 9:00 sala 108

2. I Ns 527/19 godz. 9:30 sala 108

3. I C 274/19 godz. 10:00 sala 108

4. I Ns 162/19 godz. 10:30 sala 108

5. I Ns 501/19 godz. 11:00 sala 108

 

------------------------------------------------------------------------

 

1. I Co 5/20 godz. 9:00 sala 111

2. I Ns 71/20 godz. 9:30 sala 111

3. I C 36/20 upr godz. 10:00 sala 111

4. I C 34/20 upr. godz. 10:30 sala 111

5. I C 31/20 upr. godz. 11:00 sala 111

6. I Ns 84/20 godz. 11:30 sala 111

7. I Ns 66/20 godz. 12:00 sala 111

8. I Co 59/20 godz. 12:45 sala 111

9. I Ns 78/20 godz. 13:00 sala 111

10. I Ns 39/20 godz. 13:30 sala 111

11. I Ns 57/20 godz. 14:00 sala 111

 

 

06 MAJA 2020r.

 

1. I C 278/19 godz. 9.:00 sala 116

2. I Ns 283/19 godz. 10:00 sala 116

3. I C 894/18 godz. 11:00 sala 116

4. I C 597/19 upr. godz. 11:40 sala 116

5. I C 300/19 upr. godz. 12:00 sala 116

6. I Ns 252/19 godz. 13:00 sala 116

 

07 MAJA 2020r.

 

1. I C 47/17 godz. 9:00 sala 116

2. I Ns 512/19 godz. 10:30 sala 116

3. I Ns 573/19 godz. 11:10 sala 116

4. I Ns 217/18 godz. 11:25 sala 116

5. I C 347/19 upr. godz. 12:00 sala 116

6. I  C 258/18 godz. 12:15 sala 116

7. I Ns 100/20 godz. 13:00 sala 116

8. I C 138/20 upr.godz. 13:15 sala 116

 

------------------------------------------------

 

1. I Ns 345/18 godz. 9:00 sala 111

 

8 MAJA 2020r.

 

1. I Ns 51/19 godz. 9:00 sala 115

 

 

11 MAJA 2020r.

 

1. I C 707/17 godz. 9:10 sala 108

2. I Ns 432/19 godz. 10:00 sala 108

3. I Ns 841/10 godz. 10:30 sala 108

4. I Ns 429/19 godz. 11:30 sala 108

 

 

12 MAJA 2020r.

 

1. I Ns 109/20 godz. 9:00 sala  111

2. I Ns 120/20 godz. 9:20 sala 111

3. I C 142/17 godz. 11:30 sala 111

 

13 MAJA 2020r.

 

1. I Ns 594/17 godz. 9.00 sala 116

2. I Ns 96/19 godz 10:30 sala 116

3. I  576/19 upr. godz. 11:30 sala 116

4. I C 580/19 upr. godz. 12:30 sala 116

5. I Ns 517/19 godz. 13:00 sala 116

6.I Ns 588/19 godz. 13:30 sala 116

 

14 MAJA 2020r.

 

1. I C 685/19 godz. 9:00 sala 116

2. I Ns 292/19 godz. 10:15 sala 116

3. I Ns 98/20 godz. 11:15 sala 116

4. I C 130/16 godz. 11:45 sala 116

 

------------------------------------------------------

 

1. I C 719/19 upr. godz. 9:00 sala 111

2. I C 554/19 godz. 9:30 sala 111

3. I Ns 932/16 godz. 10:00 sala 111

4. I C 942/18 godz. 12:00 sala 111

 

15 MAJA 2020r.

 

1. I Co 641/19 godz. 9:00

 

 20 MAJA 2020r.

 

1. I C 349/19 upr. godz. 09:00 sala 116

2. I C 465/18  godz. 10:00 sala 116

3. I C 290/19 godz. 12:00 sala 116

4. I C 499/18 upr. godz. 13:00 sala 116

 

 21 MAJA 2020r.

 

1. I Ns 63/19 godz. 09:00 sala 111

2. I C 726/19 upr. godz. 11:50 sala 111

3. I C 717/19 upr. godz. 12:10 sala 111

4. I Ns 228/18 godz. 12:30 sala 111

 

W wydziale Cywilnym zostały odwołane wszystkie rozprawy, posiedzenia jawne, posiedzenia przygotowawcze, oględziny i licytacje - wyznaczone na dzień od 25.05.2020r. do 29.05.2020r.

 

25MAJA 2020r.

1. I C 489/19 upr - godz. 9:10, sala 108,

2. I C 146/20 - godz. 9:40, sala 108

-----------------------------------------------------

3. I C 38/20 upr - godz. 9:00, sala 111

4. I C 70/20 upr - godz. 9:30, sala 111

5. I C 160/20 upr - godz. 11:00, sala 111

27 MAJA 2020r.

1. I C 1449/17 - godz. 9:00, sala 116,

2. I C 606/19 upr - godz. 10:00, sala 116

3. I Ns 89/19 - godz. 10:30, sala 116

4. I Ns 478/19 - godz. 11:30, sala 116

28 MAJA 2020r.

1. I C 1041/18 upr - godz. 9:00, sala 111

2. I C 765/19 - godz. 9:20, sala 111

3. I C 15/20 upr - godz. 9:50, sala 111

4. I C 475/18 - godz. 10:20, sala 111

5. I Ns 197/19 - godz. 10:50, sala 111

6. I C 571/19 - godz. 11:50, sala 111

7. I C 713/19 upr - godz. 13:00, sala 111

8. I Ns 417/18 - godz. 13:30, sala 111

9. I C 565/19 upr - godz. 13:40, sala 111

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2020-03-13 10:51
Wytworzył: adminsr
Publikacja w dniu: 2020-05-22 11:51
Opublikował: adminsr
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 1 542