Skip to main content

Wykaz sędziów i referendarzy sądowych

I Wydział Cywilny

1. Sędzia Magdalena Ciach*

2. Sędzia Izabela Grzych - Turbak

3. Sędzia Anna Kiliańska

4. Sędzia Ewa Pokutycka

5. St. Ref. Sąd. Anna Gołębiowska

6. St. Ref. Sąd Robert Albiniak

 

II Wydział Karny

7. Sędzia Tamara Flasza - Latosińska

8. Sędzia Jacek Morzycki

9. Sędzia Karolina Sordyl

10. Sędzia Marek Wójcik

11. Sędzia Stanisław Zych

12. Sędzia Aneta Żuraw - Kędziora 

 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

13. Sędzia Marek Bajak

14. Sędzia Ziemowit Czech

15. Sędzia Łukasz Gołyski

 

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

16. Sędzia Michał Dudzic

17. PSR Sędzia Edyta Kociubowska

 

V Wydział Gospodarczy

18. V-ce Prezes Sądu Sędzia Andrzej Ciach

19. Sędzia Waldemar Wawer

 

VI Wydział Ksiąg Wieczystych

20. St. Ref. Sąd. Iwona Dybus-Grosicka

21. St. Ref. Sąd. Elżbieta Piskorz

22. St. Ref. Sąd. Iwona Wiśniewska

*) grubszą czcionką oznaczono przewodniczącego danego wydziału

-------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o podziale czynności oraz sposobie uczestniczenia w przydziale spraw w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu

--------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o powołaniach sędziów w związku z art. 88b u.s.p.
 
Zgodnie z art. 88b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 217 j.t.) właściwy prezes sądu ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o pierwszym i kolejnych powołaniach sędziów sądu, którym kieruje.
Ogłoszenie zawiera informację o:
1) organie powołującym oraz wnioskującym o powołanie;
2) dacie powołania;
3) miejscu służbowym (siedzibie) sędziego.

Informacja o powołaniach sędziów w związku z art. 88b u.s.p.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył: admin1
Publikacja w dniu:
Opublikował: adminsr
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 32 320