Informacje praktyczne

Informacje praktyczne

Osoby uczestniczące w badaniach są na nie wzywane, w zdecydowanej większości, listownie.
W poszczególnych przypadkach terminy badań ustalane są telefonicznie, bądź przekazywane przez kuratorów sądowych lub też wezwania na badania są wysyłane przez sąd. W przypadku, gdy strony nie zgłoszą się na badania w wyznaczonym terminie, ośrodek informuje sąd. Ośrodek dysponuje pomieszczeniem dostosowanym do potrzeb dzieci uczestniczących w badaniach - w pokoju dla dzieci są zabawki, książeczki, układanki, wideobajki. Prosimy o zabieranie dla dzieci zmiennego obuwia, dla mlodszych dzieci ubrań, pieluch na zmianę. 

Czas badań w ośrodku wynosi od trzech do pięciu godzin.

Na badania należy zabrać ze sobą: książeczki zdrowia dzieci oraz wszelką posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą dzieci i dorosłych wzywanych przez ośrodek: odpisy kart leczenia szpitalnego, opinie, bądź orzeczenia dotyczące dzieci wydawane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz inne instytucje opiniujące w sprawach dzieci.

Po zakończonych badaniach ośrodek opracowuje opinię, która w trzech egzemplarzach jest przesyłana do Sądu. Osoby badane zapoznają się z jej treścią za pośrednictwem sądu. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia do treści opinii należy kierować do organu zlecającego badania, tj. do odpowiedniego sądu. Wszelkie zastrzeżenia co do procedury badań należy kierować do kierownika ośrodka.  


 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-11-16 23:55
Wytworzył: admin
Publikacja w dniu: 2012-03-27 12:48
Opublikował: adminsr
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 2 890