Komornicy

1DIANA STASIAK 

     Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu (nr porządkowy I)

     ul. Św. Barbary 10/10, 39-400 Tarnobrzeg

     tel.: 509-688-366

     e-mail: tarnobrzeg.stasiak@komornik.pl

     strona www : www.tarnobrzegkomornik.pl

     bank: PEKAO S.A. I O/TARNOBRZEG

     nr konta: 34 1240 2744 1111 0010 4387 0317 - dotyczy środków pieniężnych wyegzekwowanych w toku egzekucji oraz zaliczek na pokrycie wydatków gotówkowych w toku egzekucji pobranych na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2018r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018r. poz. 771)

     strony przyjmowane są: we wtorki w godz. 12.00 -16.00

 Zawiadomienie o zmianie nazwiska

 

2. PAWEŁ MAZUR

   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu (nr porządkowy II)

   ul. Szeroka 30 (I piętro), (dawniej: Plac Bartosza Głowackiego 27), 39-400 Tarnobrzeg

   tel.: 15 821 14 70

   e-mail: tarnobrzeg.mazur@komornik.pl

   bank: BGŻ BNP Paribas SA  

   nr konta: 35 1600 1462 1838 0048 4000 0001

   strony przyjmowane są: we wtorki w godz. 10.00-16.00

 

3.  HELENA SERAFIN (od dnia 01.10.2022r. kancelaria prowadzona jest przez zastępcę - Komornika Dianę Stasiak)

     Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu (nr porządkowy III)

     ul. Dominikańska 11, 39-400 Tarnobrzeg

     tel.: 15 822-58-68

     e-mail: tarnobrzeg2@komornik.pl

     bank: PEKAO S.A. 

     nr konta: 32 1240 2744 1111 0000 4004 4901 - dotyczy środków pieniężnych wyegzekwowanych w toku egzekucji oraz zaliczek na pokrycie wydatków gotówkowych w toku egzekucji pobranych na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2018r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018r. poz. 771)

     nr konta: 62 1240 2799 1111 0010 8778 4414 - rachunek opłat egzekucyjnych

     kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 -15.30, we wtorki od godz. 7:30 do 16.00

    strony przyjmowane są: we wtorki w godz. 10.00 -16.00

UWAGA! 

Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 września 2022 roku odwołano z dniem 30 września 2022 roku Panią Helenę Serafin ze stanowiska Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu. Jednocześnie Zarządzeniem Prezesa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 28 września 2022 roku wyznaczono Panią Dianę Stasiak - Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu od dnia 1 października 2022 roku na zastępcę Pani Heleny Serafin Komornika Sądowego w związku z odwołaniem ze stanowiska do czasu powołania nowego Komornika i objęcia przez niego Kancelarii Komorniczej lub do czasu likwidacji Kancelarii, w przypadku braku kandydatów na to stanowisko. 

 

4. JANUSZ STĄCEL

    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu (nr porządkowy IV)

    ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2/2, 39-400 Tarnobrzeg

    tel.: 15 8213140

    e-mail: tarnobrzeg.stacel@komornik.pl

    bank: Santander Bank Polska SA

    nr konta: 75 1090 2590 0000 0001 2319 9899

    strony przyjmowane są: w poniedziałki w godz. 10.00 - 16.00

    Kancelaria czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00

Zawiadomienie o odmowie przyjmowania spraw z wyboru


5.  URSZULA BORKOWSKA

    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu (nr porządkowy V)

    ul. Chopina 25, 39-400 Tarnobrzeg

    tel.: 15 821-13-86

    e-mail: tarnobrzeg.borkowska@komornik.pl

     bank: BGŻ BNP PARIBAS

     nr konta: 40 1600 1462 1888 1319 9000 0004 

    strony przyjmowane są: w poniedziałki w godz. 9.00 - 16.00

    Kancelaria czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od  8:00 do 16:00

 

6. WOJCIECH DROŻDŻAŁ

    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu (nr porządkowy VI)

    ul. Plac Bartosza Głowackiego 4, 39-400 Tarnobrzeg

    tel.: 516-168-164

    e-mail: tarnobrzeg.drozdzal@komornik.pl

    bank: Pekao Oddział w Sandomierzu ul. Kościuszki 4, 27-600 Sandomierz

    nr konta: 84 1240 2786 1111 0011 0578 0749

    interesanci przyjmowani są osobiście przez komornika: we wtorki w godz. 9:00 - 16.00

    Kancelaria czynna jest codziennie od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 16.00

    piątek - kancelaria nieczynna dla interesantów

 

 

Obszar właściwości kancelarii komorniczych pokrywa się z obszarem właściwości Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu:

dla miasta Tarnobrzeg oraz gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Grębów, Nowa Dęba i Padew  Narodowa

Link do strony internetowej izby komorniczej w Rzeszowie:  

http://www.izba.rzeszowska.komornik.pl/
 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-11-17 00:16
Wytworzył: admin
Publikacja w dniu: 2023-02-17 08:33
Opublikował: adminsr
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 43 606