Skip to main content

Petycje

1. Petycja Pana Romana Jacka Arseniuka 

2023-11-22

Petycja wpłynęła do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu.

Autor petycji wyraził zgody na ujawnienie swoich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska

2023-11-24

Petycję przesłano do Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, o czym zawiadomiono wnoszącego petycję. 

2023-11-24

Petycję zamieszczono na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu
wraz z informacją o sposobie jej załatwienia.

Zawiadomiono wnoszącego petycję, za pośrednictwem poczty elektronicznej o sposobie załatwienia petycji.

 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył: adminsr
Publikacja w dniu:
Opublikował: adminsr
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 29