Skip to main content

Portal Informacyjny

 

Informujemy, że w dniu 14 marca 2024 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2023.1860). 

 

W związku z powyższym, zasady doręczeń pism w postaci elektronicznej w postępowaniu cywilnym oraz karnym regulują następujące przepisy:

  1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie doręczania pism sądowych za pośrednictwem portalu informacyjnego w postępowaniu cywilnym (Dz.U.2024.368)

Treść Rozporządzenia - PDF

 

  1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie doręczeń pism w postaci elektronicznej w postępowaniu karnym (Dz.U.2024.367) 

Treść Rozporządzenia - PDF


Zasady funkcjonowania portalu informacyjnego reguluje:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie portalu informacyjnego (Dz.U.2024.366)  

Treść Rozporządzenia - PDF

 

Na podstawie wyżej wymienionych przepisów uchylone zostały zarządzenia:

Nr 72/2021 i Nr 75/2021 Prezesa Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu dotyczące Portalu Informacyjnego.

Zarządzenie nr 10 Prezesa Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu

 

 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył: admin1
Publikacja w dniu:
Opublikował: admin1
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 109 307