Elektroniczna skrzynka podawcza

Od maja 2008 r. organy władzy publicznej zobowiązane są przyjmować dokumenty w postaci elektronicznej.
W celu umożliwienia szybszego załatwiania spraw w urzędach i instytucjach publicznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako właściwy do spraw informatyzacji, stworzył platformę internetowej wymiany dokumentów elektronicznych ePUAP na której mają być umieszczone Elektroniczne Skrzynki Podawcze.

Z platformy ePUAP może korzystać każdy obywatel posiadający dostęp do Internetu oraz konto użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne).

Aby przesłać wniosek lub skargę do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu drogą elektroniczną obywatel powinien posiadać konto użytkownika w Portalu ePUAP oraz bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Kwestie dotyczące tego podpisu regulowane są ustawą z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.262) oraz ustawy z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 162), których realizacja pozostaje w kompetencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Chcąc uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny obywatel musi zgłosić się do jednego z  podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne. Rejestr  podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne prowadzony jest przez Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert) – główny urząd certyfikacji dla infrastruktury bezpiecznego podpisu elektronicznego w Polsce, prowadzony przez departament ochrony Narodowego Banku Polskiego.
Pod adresami stron internetowych podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne zamieszczone są szczegółowe instrukcje i podręczniki jak przejść procedurę uzyskania certyfikatu kwalifikowanego w danym centrum certyfikacji.

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu

Przydatne Linki: 

Portal e- PUAP

Profil Zaufany

Narodowe Centrum Certyfikacji

 

Kwalifikowane Centra Certyfikacji

http://www.certum.pl/certum/main.xml

http://www.kir.com.pl/ 

http://www.sigillum.pl/

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-11-17 00:53
Wytworzył: admin
Publikacja w dniu: 2020-03-12 08:50
Opublikował: adminsr
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 10 261