Ogłoszenia

 

Sygn. akt I Ns 252/22                                            Tarnobrzeg, dnia 13 czerwca 2022 r. 

 

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Sąd Rejonowy  w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 08 czerwca 2022r. w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu złożono spis inwentarza spadku po Jarosławie Adamie Siegieda ( PESEL 64021305979) zmarłym w dniu 17 czerwca 2018r. w Tarnobrzegu, ostatnio zamieszkałym w Tarnobrzegu;
 2. poucza, że ze złożonym spisem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
 3. osoby wskazane w art. 637 § 1 kpc a zatem każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, tymczasowym przedstawicielem lub wierzycielem mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Sędzia Sądu Rejonowego

Ewa Pokutycka


Sygn. akt I Ns 96/22                                                         Tarnobrzeg dnia 10.05.2022 r. 

 

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

               Sąd Rejonowy  w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 24 lutego 2022r. w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu złożono wykaz inwentarza spadku po Pawle Robercie Górskim PESEL: 68061807671, zmarłym w dniu 10.12.2021r., ostatnio stale zamieszkałym ul. 11 Listopada 1/2, 39-400 Tarnobrzeg
 1. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
 1. osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza do sądu spadku.

 

Sędzia Sądu Rejonowego

Ewa Pokutycka


Sygn. akt. I Ns 180/22                                                                       Tarnobrzeg dnia 25.04.2022 r. 

 

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

                           Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 7 kwietnia 2022r. w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu złożono wykaz inwentarza spadku po Piotrze Tyra PESEL:69062408472, zmarłym w dniu 07.11.2020r., ostatnio stale zamieszkałym ul. Waryńskiego 12/1, 39-400 Tarnobrzeg,
 1. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
 1. osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza do sądu spadku.

 

Sędzia Sądu Rejonowego

Anna Kiliańska


Sygn. akt. I Ns 85/22                                             Tarnobrzeg dnia 11 kwietnia 2022 r. 

 

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

                           Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 5 kwietnia 2022r. w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu wydano postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza spadku po Jerzym Dyjak PESEL: 49060800353, zmarłym w dniu 13 listopada 2013r., ostatnio stale zamieszkałym w Tarnobrzegu
 1. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

 

 1. osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Sędzia Sądu Rejonowego

Anna Kiliańska


Sygn. akt. I Ns 150/22                                                       Tarnobrzeg dnia 11.04.2022 r. 

 

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

                           Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 5 kwietnia 2022 r. w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Tadeuszu Białek PESEL:53051109310, zmarłym w dniu 3 kwietnia 2018r., ostatnio stale zamieszkałym w Tarnobrzegu

 

 1. osoby wskazane w art. 637 § 1 kpc, a zatem każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Sędzia Sądu Rejonowego

Izabela Grzych – Turbak

 


Sygn. akt. I Ns 125/22                                                                       Tarnobrzeg dnia 07.04.2022 r. 

 

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

                                   Sędzia Anna Kiliańska w Sądzie Rejonowym
                   w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 9 marca 2022r. w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu złożono wykaz inwentarza spadku po Grzegorzu Brożyna PESEL:78082917770, zmarłym w dniu 18.07.2021r., ostatnio stale zamieszkałym ul. Wiejska 47, 39-451 Skopanie
 1. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
 1. osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, tymczasowym przedstawicielem lub wierzycielem mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza do sądu spadku.

 

Sędzia  Anna Kiliańska


Sygn. akt. I Ns 124/22                                                                       Tarnobrzeg dnia 06.04.2022 r. 

 

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

                                   Sędzia Anna Kiliańska w Sądzie Rejonowym
                   w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 9 marca 2022r. w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu złożono wykaz inwentarza spadku po Grzegorzu Brożyna PESEL:78082917770, zmarłym w dniu 18.07.2021r., ostatnio stale zamieszkałym ul. Wiejska 47, 39-451 Skopanie
 1. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
 1. osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, tymczasowym przedstawicielem lub wierzycielem mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza do sądu spadku.

 

Sędzia  Anna Kiliańska


Sygn. akt. I Ns 126/22                                                                       Tarnobrzeg dnia 28.03.2022 r. 

 

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

                           Sędzia Sądu Rejonowego Izabela Grzych – Turbak w Sądzie Rejonowym
                   w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 9 marca 2022r. w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu złożono wykaz inwentarza spadku po Grzegorzu Brożyna PESEL:78082917770, zmarłym w dniu 18.07.2021r., ostatnio stale zamieszkałym ul. Wiejska 47, 39-451 Skopanie
 1. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
 1. osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza do sądu spadku.

 

Sędzia Sądu Rejonowego

Izabela Grzych – Turbak

 


Sygn. akt. I Ns 536/21                                Tarnobrzeg dnia 8.12.2021 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

            Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 9 listopada 2021r. wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Krzysztofie Żmudzie PESEL 79022800996, zmarłym w dniu 4 marca 2017r., a którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu była miejscowość Tarnobrzeg (39-400);

 

 1. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 


Sygn. akt: I C 396/20 upr

P O S T A N O W I E N I E

                                                                       Dnia 13 września 2021 r.

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Barbara Rzekęć

po rozpoznaniu w dniu 13 września 2021 r. w Tarnobrzegu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa  Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie

przeciwko  Milenie Kozioł

o zapłatę

 

postanawia:

 

 1. podjąć zawieszone postępowanie;
 2.  ustanowić dla  pozwanej Mileny Kozioł, której miejsce pobytu nie jest znane – kuratora w osobie adw. Jerzego Wójtowicza;
 3.  zarządzić ogłoszenie o ustanowieniu kuratora na sądowej tablicy ogłoszeń, tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tarnobrzegu oraz na stronie internetowej tut. Sądu przez okres jednego miesiąca;
 4.  uzależnić skuteczność doręczenia pozwu kuratorowi od upływu terminu określonego w pkt III postanowienia

 

                                                                                                               Sędzia:

 

„Niniejsze pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 21 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej, jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym".

 


Sygn. akt. I Ns 362/21

                                       Tarnobrzeg dnia 9.07.2021 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

               Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 25 czerwca 2021r. w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu złożono wykaz inwentarza spadku po Stanisławie Pierogu  PESEL 61111603917, zmarłym w dniu 21 kwietna 2021r., ostatnio stale zamieszkałym Pierzchne 22,  39-340 Padew Narodowa

 

 1. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

 

 1. osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza do sądu spadku.

Sygn. akt. I N 126/21

                                       Tarnobrzeg dnia 1.07.2021 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

               Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 28 kwietnia 2021r. w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu złożono wykaz inwentarza spadku po Janie Pluta  PESEL 74060712759, zmarłym w dniu 3 lutego 2021r., ostatnio stale zamieszkałym Wojków 63,  39-340 Padew Narodowa

 

 1. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

 

 1. osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza do sądu spadku.

Sygn. akt. I N 67/21

                                       Tarnobrzeg dnia 1.04.2021 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

           Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 10 marca 2021r. w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu złożono wykaz inwentarza spadku po Romanie Ruła  PESEL 50071406876, zmarłym w dniu 20 lutego 2016r., ostatnio stale zamieszkałym Dymitrów Duży 46,  39-450 Baranów Sandomierski

 

 1. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

 

 1. osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza do sądu spadku.

Sygn. akt. I Ns 63/21                                  Tarnobrzeg dnia 8.04.21 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

            Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 29 marca 2001r. wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Eugeniuszu Furmanie PESEL 72011310117, zmarłym w dniu 26 grudnia 2020r., a którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu była miejscowość Stale (39-400);

 

 1. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Sygn. akt. I Ns 224/21

                                       Tarnobrzeg dnia 15.04.2021 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

           Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 2 kwietnia 2021r. w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu złożono wykaz inwentarza spadku po  Hannie Sobieszek  PESEL 52041016667, zmarłej w dniu 21 września 2020r., ostatnio stale zamieszkałej ul. Kościuszki 9/26, 39-460 Nowa Dęba

 

 1. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

 

 1. osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza do sądu spadku.

Sygn. akt. I Ns 550/20                                Tarnobrzeg dnia 7.01.2021 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

            Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 29 grudnia 2020r. wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Beacie Rekuń PESEL 59121411646, zmarłej w dniu 17 lutego 2020r., a której ostatnim miejscem zwykłego pobytu była miejscowość Nowa Dęba (39-460);

 

 1. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 


Sygn. akt. I Ns 511/20                                Tarnobrzeg dnia 7.01.2021 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

            Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 29 grudnia 2020r. wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Zbigniewie Kołodziejskim PESEL 47011705337, zmarłym w dniu 13 maja 2020r., a którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu była miejscowość Tarnobrzeg (39-400);

 

 1. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 


Sygn. akt. I Ns 358/20                      Tarnobrzeg dnia 14.12.2020 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

            Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

1.   ogłasza, że w dniu 27 listopada 2020r. wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Janie Goli PESEL 54071805178, którego zwłoki zostały znalezione w dniu 14 lutego 2019r.,a którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu była miejscowość Nowa Dęba (39-460);

2.   poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

3.  poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Referendarz Sądowy

Anna Gołębiowska


Postanowienie - wezwanie zainteresowanych do udziału w sprawie stwierdzenia nabycia spadku po Jerzym Pyłka prowadzonego pod sygn. I Ns 106/20

Postanowienie z dnia 23 września 2020r. prostujące oczywistą omyłkę pisarską w postanowieniu z dnia 28 maja 2020r.

Zarządzenie z dnia 28.05.2020r. o ustanowieniu kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Mariusza Radwańskiego w sprawie sygn. I Ns 106/20


Sygn. akt. I N 205/20

                                       Tarnobrzeg dnia 17.09.2020 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

           Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 21 sierpnia 2020r. w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu złożono wykaz inwentarza spadku po Ryszardzie Trembeckim  PESEL 41010706597, zmarłym w dniu 30 kwietnia 2016r., ostatnio stale zamieszkałym w Tarnobrzegu przy ul. Zwierzynieckiej 27/18;

 

 1. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

 

 1. osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza do sądu spadku.

Sygn. akt. I Ns 579/19                                Tarnobrzeg dnia 26.08.2020 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

            Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 26 sierpnia 2020r. wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Grzegorzu Jadachu PESEL 77110102319, zmarłym w dniu 6 września 2016r., którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Tarnobrzeg (39-400);

 

 1. poucza, że osoby  wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

 

Referendarz Sądowy

Anna Gołębiowska

 


Sygn. akt. I Ns 264/20

                                       Tarnobrzeg dnia 20.08.2020 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

           Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

1.     ogłasza, że w dniu 13 lipca 2020r. w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu złożono wykaz inwentarza spadku po Jerzym Żarów  PESEL 55042017194, zmarłym w dniu 12 stycznia 2020r., ostatnio stale zamieszkałym w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza  63/31;

2.     poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

3.     poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza do sądu spadku.

 

 

Referendarz Sądowy

Anna Gołębiowska


Sygn. akt. I Ns 165/20                                Tarnobrzeg dnia 20.08.20 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

            Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

1.     ogłasza, że w dniu 12 sierpnia 2020r. wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Wiesławie Wilku PESEL 49042606078, zmarłym w dniu 12 lutego 2018r., którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu była miejscowość Chmielów                  (39-442 Chmielów), gm. Nowa Dęba;

 

2.     poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy kto uprawdopodobni, że wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza;

 

Referendarz Sądowy

Anna Gołębiowska


 

Sygn. akt. I Ns 58/20                                  Tarnobrzeg dnia 30.06.2020r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

            Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 22 czerwca 2020r. wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Edycie Tabor PESEL 78040909647, zmarłej w dniu 10 czerwca 2015r., której ostatnim miejscem zwykłego pobytu była miejscowość Poręby Furmańskie  (39-410), gmina Grębów;

 

 1. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu, wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza;

 

Referendarz Sądowy

Anna Gołębiowska


 

Prezes Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu informuje, iż z dniem 7 kwietnia 2020r. na stanowisko asesora sądowego w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu została mianowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa Pani Karolina Sordyl.

 


Sygn. akt I Ns 16/20                                   Tarnobrzeg dnia 26.02.2020 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

            Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 18 lutego 2020r. wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Władysławie Bajdzie PESEL 49052010197, zmarłym w dniu 11 marca 2014r., ostatnio stale zamieszkałym w Chmielowie (39-442), Chmielów 208;

 

 1. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu, wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Referendarz Sądowy

Anna Gołębiowska


 

Sygn. akt. I Ns 613/19                                Tarnobrzeg dnia 26.02.2020r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

            Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 18 lutego 2020r. wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Alinie Skowron PESEL 54070207063, zmarłej w dniu 19 grudnia 2016r., której ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Tarnobrzeg (39-400 Tarnobrzeg);

 

 1. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu, wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Referendarz Sądowy

Anna Gołębiowska

 


Sygn. akt. I Ns 577/19

                                       Tarnobrzeg dnia 2.12.2019 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

           Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 22 listopada 2019 r. w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu złożono wykaz inwentarza spadku po Pelagii Sowa PESEL 36070801201, zmarłej w dniu 4 kwietnia 2019r., ostatnio stale zamieszkałej w Tarnobrzegu przy ul. T. Rejtana 4;
 2. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
 3. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawniony do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 


OGŁOSZENIE SĄDOWE

 

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu II Wydział Karny ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych ze sprawy sygnatura akt II K 335/19 prowadzonej przed tutejszym sądem, zaś w postępowaniu przygotowawczym w Prokuraturze Rejonowej w Tarnobrzegu pod sygnaturą PR 1 Ds. 547.2018.D, że w dniu 12 grudnia 2019 r. o godzinie 09:00 w sali numer 101 odbędzie się rozprawa przeciwko Ewie O. oskarżonej o popełnienie przestępstwa z art.  284 § 2 kk w zw. z art. 12 § 1 kk.

 

Pouczenie:

Pokrzywdzeni czynem zarzuconym oskarżonej Ewie O. mają prawo wziąć udział w posiedzeniu.

 


 

Sygn. akt. I Ns 388/19                                Tarnobrzeg dnia 19.08.2019 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

            Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 29 lipca 2019r. w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu złożono wykaz inwentarza spadku po Tadeuszu Dudku PESEL 63083101350, zmarłym w dniu 27 stycznia 2019r., ostatnio stale zamieszkałym w Tarnobrzegu przy ul. Dekutowskiego 13/33 pobytu było w Tarnobrzegu;
 2. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
 3. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu, wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

Referendarz Sądowy

    Anna Gołębiowska

 


Sygn. akt. I Ns 384/19                                Tarnobrzeg dnia 8.08.2019 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

            Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

1.     ogłasza, że w dniu 7 sierpnia 2019r. wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Beacie Wójciak PESEL 66070308408, zmarłej w dniu 28 listopada 2015r., której ostatnie miejsce stałego pobytu było w Tarnobrzegu;

 

2.     poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu, wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Referendarz Sądowy

    Anna Gołębiowska

 


 

Sygn. akt. I Ns 163/19                                Tarnobrzeg dnia 8.08.2019 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

            Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 30 lipca 2019r. wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Mieczysławie Rachwale PESEL 28100303698, zmarłym w dniu 2 marca 2018r., którego ostatnie miejsce stałego pobytu było w Tarnobrzegu;

 

 1. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu, wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Referendarz Sądowy

    Anna Gołębiowska


Sygn. akt. I Ns 263/19                                Tarnobrzeg dnia 28.06.2019 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

            Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 21 czerwca 2019r. wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Sławomirze Müllerze  PESEL 61020501979, zmarłym w dniu 11 listopada 2011r., ostatnio stale zamieszkałym w Tarnobrzegu przy ulicy Dąbrowskiej 7/56;
 2. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu, wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Sygn. akt. I Ns 156/19

                                       Tarnobrzeg dnia 8.05.2019 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

           Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 1 kwietnia 2019 r. w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu złożono wykaz inwentarza spadku po Zbigniewie Łubiarzu PESEL 66120202151, zmarłym w dniu 14 września 2018r., ostatnio stale zamieszkałym w Tarnobrzegu przy ul. Wyspiańskiego 15/19;
 2. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
 3. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawniony do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 


kPostanowienie z 27-02-2019r.


Sygn. akt. I Ns 15/19

                                       Tarnobrzeg dnia 31.01.2019 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

           Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 10 stycznia 2019 r. w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu złożono wykaz inwentarza spadku po Zbigniewie Łubiarzu PESEL 66120202151, zmarłym w dniu 14 września 2018r., ostatnio stale zamieszkałym w Tarnobrzegu przy ul. Wyspiańskiego 15/19;
 2. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
 3. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawniony do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

Referendarz Sądowy

    Anna Gołębiowska

 


Sygn. akt. I Ns 575/18

                                       Tarnobrzeg dnia 21.12.2018 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

                             Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 5  grudnia 2018 r. w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu złożono wykaz inwentarza spadku po Dariuszu Kluczaku PESEL 57021207952, zmarłym w dniu 7 lutego 2018r., ostatnio stale zamieszkałym w Tarnobrzegu przy ul. Konstytucji 3 Maja 8/34;
 2. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
 3. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawniony do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek      o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 

 

Referendarz Sądowy

    Anna Gołębiowska


Sygn. akt. I Ns 491/18

                                       Tarnobrzeg dnia 16.11.2018 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

           Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 19 października 2018 r. w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu złożono wykaz inwentarza spadku po Józefie Skórze PESEL 47021705611, zmarłym w dniu 25 grudnia 2016r., ostatnio stale zamieszkałym w Grębowie przy ul. Ogrodowej 1;
 2. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
 3. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawniony do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 

Referendarz Sądowy

                                                                                                                                                                                                 Anna Gołębiowska


Sygn. akt. I Ns 490/18

                                       Tarnobrzeg dnia 16.11.2018 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

           Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 19 października 2018 r. w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu złożono wykaz inwentarza spadku po Józefie Skórze PESEL 47021705611, zmarłym w dniu 25 grudnia 2016r., ostatnio stale zamieszkałym w Grębowie przy ul. Ogrodowej 1;
 2. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
 3. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawniony do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 

Referendarz Sądowy

                                                                                                                                                                                                Anna Gołębiowska

 


Sygn. akt. I Ns 446/18

                                       Tarnobrzeg dnia 30.10.2018 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

           Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 26 września 2018 r. w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu złożono wykaz inwentarza spadku po Dariuszu Krzysztofie Kluczaku PESEL 57021207952, zmarłym w dniu 17 lipca 2018r., ostatnio stale zamieszkałym w Tarnobrzegu przy ul. Konstytucji 3 Maja 8/34;
 2. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
 3. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawniony do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

Referendarz Sądowy

                                                                                              Anna Gołębiowska

 


Sygn. akt. I Ns 425/18

                                       Tarnobrzeg dnia 12.10.2018 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

           Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

1.     ogłasza, że w dniu 10 września 2018 r. w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu złożono wykaz inwentarza spadku po Marku Pelcu PESEL 60081110711, zmarłym w dniu 19 marca 2018r., ostatnio stale zamieszkałym w Gorzycach przy ul. Zakole 10/49;

2.     poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

3.     poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawniony do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 

Referendarz Sądowy

                                                                                              Anna Gołębiowska

 


 

Sygn. akt. I Ns 424/18

                                       Tarnobrzeg dnia 12.10.2018 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

           Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

1.     ogłasza, że w dniu 10 września 2018 r. w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu złożono wykaz inwentarza spadku po Marku Pelcu PESEL 60081110711, zmarłym w dniu 19 marca 2018r., ostatnio stale zamieszkałym w Gorzycach przy ul. Zakole 10/49;

2.     poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

3.     poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawniony do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 

Referendarz Sądowy

                                                                                              Anna Gołębiowska

 


Sygn. akt. I Ns 332/18

                                       Tarnobrzeg dnia 20.09.2018 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

           Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 19 lipca 2018 r. w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu złożono wykaz inwentarza spadku po Dariuszu Krzysztofie Kluczak PESEL 57021207952, zmarłym w dniu 7 lutego 2018r., ostatnio stale zamieszkałym w Tarnobrzegu przy ul. Konstytucji 3 Maja 8/34;
 2. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
 3. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawniony do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

Referendarz Sądowy

  Anna Gołębiowska


Sygn. akt. I Ns 281/17                                                                     Tarnobrzeg dnia 17 sierpnia 2018r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

               Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 3 sierpnia 2018 r. wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Iwonie Żmudzie PESEL 64112810942, która zmarła w dniu 21 maja 2016r. w Tarnobrzegu, ostatnio stale zamieszkała przy ul. Kopernika 6/25, 39-460 Nowa Dęba;
 2. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu, wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

 

Referendarz Sądowy

  Anna Gołębiowska


Sygn. akt. I Ns 289/18

                                                                                                                                                                                                       Tarnobrzeg dnia 6.07.2018 r.

 

                                                                                                       O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

           Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 29 czerwca 2018 r. w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu złożono wykaz inwentarza spadku po Mariuszu Strojku PESEL 68020204239, którego zwłoki znaleziono w dniu 28 lutego 2018r., ostatnio stale zamieszkałym w Gorzycach przy ul. Przybyłów 12;
 2. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
 3. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawniony do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 

Referendarz Sądowy

    Anna Gołębiowska

 


Sygn. akt. I Ns 659/17

                                                                                                                                                                                                      Tarnobrzeg dnia 18.12.2017 r.

 

                                                                                                       O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

           Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 27 listopada 2017 r. w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu złożono wykaz inwentarza spadku po Grzegorzu Stanisławie Pięta PESEL 65080605158 zmarłym dnia 31 lipca 2017r. w Tarnobrzegu, ostatnio stale zamieszkałym  w  Stalach 50;
 2. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
 3. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawniony do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

Referendarz Sądowy

    Anna Gołębiowska

 


Sygn. akt. I Ns 449/17

                                                                                                                                                                            Tarnobrzeg dnia 21 września 2017 r.

 

                                                                                                          O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

           Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 31 lipca 2017 r. złożono wykaz inwentarza spadku po Sławomirze Hrycyniaku PESEL 62062404691, zmarłym dnia 23 czerwca 2017r. w Tarnobrzegu, ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Spółdzielczej 33 , 39-400 Tarnobrzeg;
 2. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
 3. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawniony do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

Referendarz Sądowy

    Anna Gołębiowska


Sygn. akt. I Ns 424/17

                                                                                                                                                                                    Tarnobrzeg dnia 21 września 2017 r.

 

                                                                                                          O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

           Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 20 lipca 2017 r. w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu złożono wykaz inwentarza spadku po Józefie Pławiaku PESEL 53111612433, zmarłym dnia 9 grudnia 2016r. w Tarnobrzegu, ostatnio stale zamieszkałym  w Wydrzy nr 303;
 2. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
 3. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawniony do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

Referendarz Sądowy

    Anna Gołębiowska


 

Sygn. akt. I Ns 213/17

                                                                                                                                                                                    Tarnobrzeg dnia 11 kwietnia 2017 r.

 

                                                                                                            O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

           Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 31 marca 2017 r. został złożony wykaz inwentarza spadku po Antonim Gardiaszu PESEL 40092803859, zmarłym dnia 24 października 2016r. w Tarnobrzegu, ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Kurasia 7, 39-400 Tarnobrzeg;
 2. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
 3. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawniony do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

Referendarz Sądowy

    Anna Gołębiowska


Sygn. akt. I Ns 958/16                                                                    

                                                                                                                                                                                     Tarnobrzeg dnia 31 marca 2017 r.

 

                                                                                                            O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu ogłasza, że w dniu 7 lutego 2017 r. zezwolił Celinie Błasiak na złożenie do depozytu sądowego kwoty 5.000,00 zł (pięć tysięcy zł) stanowiącej zaliczkę zastrzeżoną w przedwstępnej umowie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Tarnobrzegu (39-400) przy ul. Skalna Góra 8/7, pobraną przez Celinę Błasiak od Czesława Weremczuka w dniu 28 października 2016 r.

 

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu wzywa niniejszym spadkobierców Czesława Weremczuka s. Heleny i Władysława PESEL 53042618032, o ile będą legitymować się prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku po tej osobie albo zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia po tej osobie według udziałów wynikających z treści tych dokumentów do odbioru depozytu.

 

                                                                                     Referendarz Sądowy

                                                                                                            Anna Gołębiowska


Sygn. akt. I Ns 185/17

                                                                                                                                                                                     Tarnobrzeg dnia 31 marca 2017 r.

 

                                                                                                          O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 17 marca 2017 r. złożony został wykaz inwentarza spadku po Grzegorzu Nachtygal PESEL 61091801679, zmarłym dnia 23 grudnia 2016r. w Babulach, ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Lądowisko Jana Pawła II 1, 39-400 Tarnobrzeg;
 2. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
 3. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawniony do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

Referendarz Sądowy

            Anna Gołębiowska


Sygn. akt. I Ns 115/17                               

                                                                                                                                                                                   Tarnobrzeg dnia 14 marca 2017 r.

 

                                                                                                          O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

            Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 3 marca 2017 r. wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Jarosławie Mysłek PESEL 70012603694, którego zwłoki znaleziono w dniu 21 maja 2016r. w Tarnobrzegu, ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Kopernika 8/12, 39-400 Tarnobrzeg;
 2. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu, wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

                                                                                   Referendarz Sądowy

Anna Gołębiowska


Sygn. akt. I Ns 87/17                                                                     

                                                                                                                                                                                       Tarnobrzeg dnia 20 lutego 2017 r.

 

                                                                                                       O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 30 stycznia 2017 r. złożony został wykaz inwentarza spadku po Mirosławie Jaroszu PESEL 59110105936, zmarłym dnia 4 lipca 2016r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Wyspiańskiego 21/63, 39-400 Tarnobrzeg;
 2. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
 3. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawniony do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

                                                                              Referendarz Sądowy Anna Gołębiowska


Sygn. akt I Ns 195/16

                                                                                                                                                                                                 Tarnobrzeg dnia, 31.01.2017r.

                                                                                                                                                          

                                                                                                                 O G Ł O S Z E N I E

Postanowieniem z dnia 23 stycznia 2017r. sygn. akt I 195/16 Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu– I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Macieja Witek z uczestnictwem Altera Hirzch, Józefa Magenheim, Józefa Fenster, Dawida Fenster oraz Banku Ludowego w Mielcu – reprezentowanych przez kuratora do zastępowania zainteresowanych, których miejsce pobytu jest nieznane – adw. Jerzego Wójtowicza
o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, zezwolił wnioskodawcy na złożenie kwoty pieniężnej stanowiącej równowartość przedwojennych hipotek wpisanych do KW nr TB1T/00006312/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu w kwotach: 76 dol. USA (siedemdziesiąt sześć dolarów amerykańskich), 250 dol. USA (dwieście pięćdziesiąt dolarów amerykańskich), 22,40 dol. USA (dwadzieścia dwa dolary amerykańskie czterdzieści centów), 96,60 dol. USA (dziewięćdziesiąt sześć dolarów amerykańskich sześćdziesiąt centów) i 30,95 dol. USA (trzydzieści dolarów amerykańskich dziewięćdziesiąt pięć centów), do podjęcia złożonej kwoty upoważnił Altera Hirzch – co do kwoty 76 dol. USA (siedemdziesiąt sześć dolarów amerykańskich), Józefa Magenheim – co do kwoty 250 dol. USA (dwieście pięćdziesiąt dolarów amerykańskich), Józefa Fenster – co do kwoty 22,40 dol. USA (dwadzieścia dwa dolary amerykańskie czterdzieści centów), Dawida Fenster – co do kwoty 96,60 dol. USA (dziewięćdziesiąt sześć dolarów amerykańskich sześćdziesiąt centów) oraz Bank Ludowy w Mielcu - co do kwoty 30,95 dol. USA (trzydzieści dolarów amerykańskich dziewięćdziesiąt pięć centów), lub odpowiednio następców prawnych po tych osobach - na wniosek tych osób, lub ich następców prawnych, obciążając kosztami postępowania wnioskodawcę.

Sąd wzywa uczestników do odbioru depozytu w terminie 3 lat od dnia ukazania się obwieszczenia – pod rygorem wszczęcia procedury likwidacji depozytu”.

 

Sędzia Sądu Rejonowego

Marian Mazur

 


 

Sygn. akt. I Ns 56/17                                  

                                                                                                                                                                                                   Tarnobrzeg dnia 30.01.2017r.

 

                                                                                                             O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 17 stycznia 2017r. wydane zostało postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza spadku po Macieju Andrzeju Serwanie PESEL 45033103490, zmarłym dnia 7 maja 2012r., ostatnio stale zamieszkałym w Tarnobrzegu,
 2. poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Referendarz Sądowy

Anna Gołębiowska

 


 

Sygn. akt. I Ns 965/16                                

                                                                                                                                                                                           Tarnobrzeg dnia 9 stycznia 2017 r.

 

                                                                                                          O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

           Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 30 grudnia 2016r. wydane zostało postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza spadku po Helenie Winiarz PESEL 43071702905, zmarłej dnia 26 sierpnia 2011r. w Sandomierzu, ostatnio stale zamieszkałej w Tarnobrzegu, ul. łokietka 1;
 2. poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Referendarz Sądowy

Anna Gołębiowska

 


Sygn. akt I Ns 655/16                                           

                                                                                                                                                                                               Tarnobrzeg dnia 24.10.2016r.

 

                                                                                                              O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 18 października 2016r. wydane zostało postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza spadku po Ryszardzie Józefie Święch (PESEL 48100307072) zmarłym dnia 9 września 2013r., ostatnio stale zamieszkałym w Tarnobrzegu, ul. Konfederacji Dzikowskiej 26/7,
 2. poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Referendarz Sądowy

Anna Gołębiowska

 


Sygn. akt. I Ns 504/16                                             

                                                                                                                                                                                                Tarnobrzeg dnia 02.09.2016r.

 

                                                                                                             O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Sąd Rejonowym w Tarnobrzegu:

ogłasza, że w dniu 02 września 2016r. wydane zostało postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza spadku po Ryszardzie Trawińskim PESEL 57081203978, zmarłym w dniu 13 sierpnia 2013r. ostatnio stale zamieszkałym w Nowej Dębie ul. Borowa 61 39-460 Nowa Dęba;

poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

 

Sędzia Sądu Rejonowego

Izabela Grzych-Turbak

 


Sygn. akt. I Ns 500/16                                

                                                                                                                                                                                             Tarnobrzeg dnia 5 lipca 2016 r.

 

                                                                                                        O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 29 czerwca 2016 r. złożony został wykaz inwentarza spadku po Julianie Ciołak PESEL 35101200916, zmarłym dnia 22 grudnia 2015r. w Tarnobrzegu, ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Kurasia 7, 39-400 Tarnobrzeg;
 2. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
 3. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawniony do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

Referendarz Sądowy

            Anna Gołębiowska


Sygn. akt. I Ns 506/16                                Tarnobrzeg dnia 5 lipca 2016 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 1 lipca 2016 r. złożony został wykaz inwentarza spadku po Julianie Ciołak PESEL 35101200916, zmarłym dnia 22 grudnia 2015r. w Tarnobrzegu, ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Kurasia 7, 39-400 Tarnobrzeg;
 2. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
 3. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawniony do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

Referendarz Sądowy

            Anna Gołębiowska


Sygn. akt. I Ns 720/15                                Tarnobrzeg dnia 18.11.2015r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 17 listopada 2015r. wydane zostało postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza spadku po  Andrzeju Maćku Borowcu PESEL 72072401858, którego zwłoki znaleziono w dniu
  11 września 2015r., ostatnio stale zamieszkałym w Tarnobrzegu przy ul. Wyspiańskiego 24/68;
 2. poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Referendarz Sądowy

Anna Gołębiowska


Sygn. akt. I Ns 5/16                                              Tarnobrzeg dnia 11.01.2016r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 7 stycznia 2016r. wydane zostało postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza spadku po Dariuszu Stanisławie Dziadoszu PESEL 67060911433, zmarłym dnia 15 czerwca 2012r., ostatnio stale zamieszkałym w Tarnobrzegu przy ul. Kwiatkowskiego 21/31.
 2. poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Referendarz Sądowy

Anna Gołębiowska

 


 

Sygn. akt. I Ns 734/15                                Tarnobrzeg dnia 3.12.2015r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

1.     ogłasza, że w dniu 20 listopada 2015r. wydane zostało postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza spadku po  Marii Danucie Więczkowskiej PESEL 47071504420, zmarłej dnia 2 marca 2007 r., ostatnio stale zamieszkałej w Tarnobrzegu przy ul. Matejki 18/35,

2.     poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Referendarz Sądowy

Anna Gołębiowska


Sygn. akt. I Ns 678/15                                Tarnobrzeg dnia 20.11.2015r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 13 listopada 2015r. wydane zostało postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza spadku po Bogdanie Furmanie PESEL 50080502031, zmarłym dnia 28 maja 2015r. w Nowej Dębie, ostatnio stale zamieszkałym w Tarnobrzegu, ul. Wyspiańskiego 18/19;
 2. poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Referendarz Sądowy

            Anna Gołębiowska


Sygn. akt. I Ns 712/15                                Tarnobrzeg dnia 20.11.2015r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 13 listopada 2015r. wydane zostało postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza spadku po  Adamie Urbaniaku PESEL 74121902390, zmarłym dnia 02 października 2015r. w Nowej Dębie, ostatnio stale zamieszkałym w Alfredówce 125, 39-460 Nowa Dęba;
 2. poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Referendarz Sądowy

            Anna Gołębiowska


Sygn. akt. I Ns 720/15                                Tarnobrzeg dnia 18.11.2015r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 17 listopada 2015r. wydane zostało postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza spadku po  Andrzeju Maćku Borowcu PESEL 72072401858, którego zwłoki znaleziono w dniu 11 września 2015r., ostatnio stale zamieszkałym w Tarnobrzegu przy ul. Wyspiańskiego 24/68;
 2. poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Referendarz Sądowy

Anna Gołębiowska


 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-11-17 00:17
Wytworzył: admin
Publikacja w dniu: 2022-06-14 14:39
Opublikował: adminsr
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 11 862