Podstawa prawna

Podstawę prawną organizacji i zakresu działania RODK w Tarnobrzegu stanowi Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2001 r. (Dz. U. z 2001 r., Nr 97, poz. 1063). Zgodnie z ww. Rozporządzeniem, Ośrodek prowadzi działalność w zakresie diagnozy, poradnictwa i opieki specjalistycznej w sprawach nieletnich oraz w zakresie przeciwdziałania i zapobiegania demoralizacji. Ośrodek współpracuje z sądami rodzinnymi w sprawach opiekuńczych. W zakresach pracy diagnostycznej i poradnictwa ośrodka znajdują się także rodziny wraz z małoletnimi dziećmi, które są petentami sądów okręgowych wydziałów cywilnych (w sprawach o rozwód i o separację).

Do podstawowych zadań ośrodka należy przeprowadzanie, na zlecenie sądów lub prokuratur, badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich oraz wydawanie na ich podstawie opinii na użytek organu zlecającego. Opinie wydawane są przez zespół specjalistów – w składzie adekwatnym do charakteru sprawy. Skład zespołu opiniującego jest ustalany przez kierownika ośrodka.

Opinie specjalistyczne wydawane przez ośrodek opracowywane są na podstawie analizy akt sądowych oraz badań specjalistycznych: psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich prowadzonych w siedzibie ośrodka. Opinie po opracowaniu są w trzech egzemplarzach przekazywane wraz z aktami organowi zlecającemu, który jest ich dysponentem. Ośrodek realizuje zadania z zakresu mediacji i pomocy psychologicznej dla osób skierowanych przez instytucje resortu sprawiedliwości.
Realizując swoje zadania ośrodek współpracuje
z kuratorami sądowymi oraz placówkami działającymi na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin w celu profilaktyki bądź przezwyciężania trudności wychowawczych i zaburzeń w zachowaniu występujących u dzieci i młodzieży oraz wspomagania rodziny będącej w sytuacji kryzysu bądź konfliktu poprzez psychoedukację w zakresie radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-11-16 23:53
Wytworzył: admin
Publikacja w dniu: 2012-03-27 12:46
Opublikował: adminsr
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 2 300