Skip to main content

Czytelnia akt

Czytelnia Akt stanowi integralną część Biura Obsługi Interesanta Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu i jest pomieszczeniem monitorowanym. Mieści się ona w sali Biura Obsługi Interesantów na parterze budynku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 27.

 

W Czytelni Akt udostępniane są akta spraw wszystkich wydziałów Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu oraz Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu, z zastrzeżeniem, że Czytelnia Akt nie udostępnia materiałów objętych klauzulą tajności. Sposób ich udostępniania przez kancelarię tajną regulują odrębne przepisy.

Przyjmowanie interesantów

Interesanci przyjmowani są według kolejności zgłaszania się w Czytelni Akt. Akta udostępniane są osobom do tego uprawnionym w poniedziałki w godzinach od 8.15 do 17.30 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.00.

Akta do Czytelni Akt mogą być zamawiane przez osoby zainteresowane osobiście w Biurze Obsługi Interesanta, jak również telefonicznie lub przesyłając wniosek dostępny na stronie sądu drogą elektroniczną na adres e-mail: boi@tarnobrzeg.so.gov.pl, także ze wskazaniem konkretnego dnia, w którym akta mają być udostępnione.

Interesanci wchodzą do Biura Obsługi Interesantów w celu zamówienia do przejrzenia akt sądowych lub po wcześniejszym umówieniu w celu ich przejrzenia. Następnie oczekują na informację  z Wydziału, czy możliwe jest udostępnienie akt do wglądu.

Składając zamówienie, należy podać sygnaturę sprawy, oznaczenie wydziału oraz nazwiska stron w niej uczestniczących, a w przypadku sprawy wielotomowej również numer tomu akt.

Akta przekazywane są do Czytelni po stwierdzeniu przez kierownika właściwego sekretariatu Wydziału czy osoba zamawiająca ma prawo wglądu do akt i czy akta mogą być udostępnione interesantowi. Powyższe ustalane jest wstępnie przez pracownika Biura Obsługi Interesanta telefonicznie. Następnie osoba zamawiająca wypełnia wniosek o wgląd do akt sprawy, na którym wpisuje m.in. swoje dane, sygnaturę sprawy oraz status w sprawie (tzn. czy jest stroną / uczestnikiem, pełnomocnikiem strony / uczestnika, czy w aktach sprawy znajduje się stosowne umocowanie). Powyższe dane weryfikowane są również przy przyjmowaniu zamówienia na akta.

Po weryfikacji danych Kierownik sekretariatu wydaje akta – zszyte i ponumerowane – do Czytelni co jest równoznaczne z udostępnieniem akt interesantowi do wglądu. Następnie pracownik Biura Obsługi Interesantów wypełnia kartę ewidencji wglądu do akt sprawy, na której wpisuje m.in. dane strony, jej status w sprawie, numer dowodu osobistego, godzinę przybycia itp.

Zamówienie akt e-mailowo lub telefonicznie

Zamówienie składane przez interesanta w sposób telefoniczny pod numerami telefonów:

(15) 688-26-82; (15) 688-26-83 

lub mailowy przesyłając wniosek drogą elektroniczną (dostępny w zakładce Formularze Czytelni Akt) na adres: boi@tarnobrzeg.so.gov.pl jest rejestrowane w systemie – w grafiku Czytelni, po uprzednim ustaleniu z interesantem kiedy (data i godzina) planuje, przybędzie do Sądu w celu zapoznania się z aktami. Informacje te przekazywane są następnie do Wydziałów. Gdy kontakt z interesantem jest telefoniczny, czy też mailowy, to pracownicy Czytelni dokładają wszelkich starań w celu umówienia interesanta na wskazany przez niego dogodny termin.

Istotne informacje:

W celu przyspieszenia obsługi przy zamawianiu akt telefonicznie lub mailowo niezbędne jest podanie następujących danych:

  • sygnaturę akt, nazwę i numer wydziału;
  • nazwę / imię i nazwisko stron / uczestników biorących udział w sprawie;
  • status w sprawie osoby zamawiającej akta;
  • proponowany termin i godzina przeglądania akt;
  • niezbędnie numer kontaktowy osoby zamawiającej akta, aby pracownik Czytelni mógł powiadomić zainteresowanego o konieczności ustalenia innego terminu, w celu zapoznania się z aktami sprawy.

Formularze czytelni akt

1. wniosek o wgląd do akt sprawy

 

 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył: admin1
Publikacja w dniu:
Opublikował: adminsr
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 7 712